Ochrona dzieci i młodzieży

Standardy ochrony małoletnich w parafii

Bezpieczne Zasady Kontaktu

 • Wybieraj oficjalne, ogólnodostępne i przygotowane miejsca do spotkań. Sakrament pokuty i pojednania oraz spotkania modlitewne lub duchowe powinny odbywać się tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, takich jak konfesjonał, kaplica lub biuro parafialne.
 • Unikaj przebywania z dorosłym w odizolowanych warunkach.
 • Nie przebywaj w parafialnych pomieszczeniach mieszkalnych bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Pozostawaj zawsze pod opieką osoby dorosłej.
 • Nie bądź pod wyłączną opieką innego dziecka.
 • Nie podróżuj prywatnymi samochodami bez zgody rodziców lub opiekunów.
 • Nie przechodź na „ty” z dorosłym.
 • Pamiętaj, że stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec Ciebie jest zakazane.

 Bezpieczne Wyjazdy

 • Organizacja spotkań
  • Twoi rodzice zawsze muszą wiedzieć, kiedy będą spotkania.
  • Rodzice muszą zawsze wyrazić pisemną zgodę na Twój udział.
  • Twoi rodzice muszą poznać określone zasady odbioru i komunikacji elektronicznej.
  • Podczas wyjazdu rodzice lub opiekunowie mają prawo do kontaktu z Tobą lub opiekunem.

Bezpieczny Kontakt W Środowisku Cyfrowym

 • Korzystanie z komunikatorów i e-maili:
  • Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy. Uważaj, co piszesz w internecie.
  • Dorośli nie powinni wysyłać Ci wiadomości po godzinie 22:00. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wiadomość jest wysyłana do całej grupy i rodzice lub opiekunowie wyrazili na to zgodę.
 • Bezpieczny dostęp do Internetu:
  • Parafie, które udostępniają Internet, muszą stosować środki bezpieczeństwa, które blokują dostęp do nieodpowiednich treści.
  • Dzięki tym zabezpieczeniom, korzystanie Internetu będzie dla Ciebie bezpieczne i odpowiednie do Twojego wieku.

Pamiętajcie!

 • Bezpieczeństwo: Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie się znajdujecie i co robicie.
 • Szacunek: W każdej sytuacji pamiętajcie o szacunku dla siebie nawzajem i dla osób starszych.
 • Zaufanie: Jeśli coś Was niepokoi, zawsze możecie porozmawiać z rodzicami, opiekunami lub duchownym, któremu ufacie.

Poniżej Znajdziesz Wykaz Numerów Telefonów, Pod Którymi Również Znajdziesz Wsparcie

 • 800 70 2222 – wsparcie w kryzysie psychicznym,  bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 116 123 – wsparcie w kryzysie emocjonalnym, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 22 594 91 00 – wsparcie w depresji, bezpłatnie, środy i czwartki w godz. 17.00-19.00
 • 800 108 108 – wsparcie dla osób w żałobie i po stracie, bezpłatnie, w dni powszednie w godz. 14.00-20.00
 • 112 – numer alarmowy, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu

Osoba zaufania w parafii:

Pani Elżbieta Daleka tel. 571 903 842

W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkiem wynikającym z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby zaufania w parafii.

Ochrona dzieci i młodzieży – Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej (diecezja-pelplin.pl)