ODPUST ZUPEŁNY

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego można uzyskać odpust zupełny.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest: brak przywiązania do grzechu, także powszedniego; bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii świętej; odmówienie modlitw „Ojcze nasz” oraz „Zdrowaś Mario” w intencjach Ojca świętego.  

Jeśli brak dyspozycji wykluczenia jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wypełniając te warunki można otrzymać odpust cząstkowy.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dodatkowym warunkiem jest jeszcze, by wziąć udział w „pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia” albo odmówić „przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. „Miłosierny Jezu, ufam Tobie”. Odpust cząstkowy mogą w tym dniu uzyskać także osoby, które z „sercem skruszonym” odmówią któreś z zatwierdzonych wezwań do Jezusa Miłosiernego.

Wielkanoc

Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ŻYCZĘ WAM MOI KOCHANI PARAFIANIE I DRODZY GOŚCIE ŻYWEJ WIARY W TO, ŻE PAN PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ – NIEGASNĄCEJ NADZIEI POMIMO TRUDNYCH DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH I PŁOMIENNEJ MIŁOŚCI  – TAK ŻEBY INNI PATRZĄC NA NAS WIDZIELI SÓL ZIEMI I ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA – PAN ZMARTWYCHWSTAŁ –  PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ – ALLELUJA!!!

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

„Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-18)

 Albo:

„Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18:00 (transmisja na żywo)

WIELKI PIĄTEK -LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU o godz. 18:00 (transmisja na żywo)

WIELKA SOBOTA – MSZA WIGILII PASCHALNEJ o godz. 21:00 (transmisja na żywo)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – MSZA ŚWIĘTA o godz. 11:00 (transmisja na żywo), w Warblewie o godz. 9.30.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – MSZA ŚWIĘTA o godz. 11:00 (transmisja na żywo)

Z uwagi na ograniczenia liczby osób mogących brać udział w eucharystii po Mszach św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek Wielkanocny będzie udzielana Komunia św. dla wiernych, którzy chcą przyjąć do serca Pana Jezusa. Przypominamy jednocześnie, że do kościoła należy wchodzić co 10 minut po 5 osób. W niedzielę od godz. 10:20 w Warblewie, od godz. 12:00 w Dobieszewie i w poniedziałek od godz. 12:00 w Dobieszewie.