Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

dla realizacji zadania pn. „Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w miejscowości Dobieszewo, gmina Dębnica Kaszubska – etap I”

Informujemy, że w dniu 25.04.2024 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=253396 zostało opublikowane postępowanie zakupowe w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Przedmiot postępowania: Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w miejscowości Dobieszewo, gmina Dębnica Kaszubska – etap I

Oferty należy składać do dnia 27.05.2024 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

UWAGA:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie do dnia 20.05.2024 r. pod numer tel. 690 820 331. Wizja lokalna odbędzie się w obecności przedstawiciela Parafii oraz pracownika Urzędu Gminy się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.