Objawienie Pańskie, 6 stycznia – Święto Trzech Króli.

Msze św. w kościele parafialnym o godz.: 9:00, 12:00 i 22:00, o godz.: 10:30 w kościele filialny, w Warblewie. Po Mszy św. o godz.: 22:00 Godzina święta.

Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć.
W dzień Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, święcimy kadzidło i kredę. Po powrocie z kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion trzech królów, oddzielając je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B (Christus Mansoni Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Litery na drzwiach świadczą o tym, że w domu mieszka chrześcijańska rodzina.
Pójdźmy i my „również ofiarujmy Bogu złoto, kadzidło i mirrę – miłosierdzie, modlitwę i umartwieni jeśli jesteśmy ze świata. A jeśli jesteśmy przez przysięgę poświęceni Bogu, to dobrowolne ubóstwo, ofiarę całopalną posłuszeństwa, ofiarę postu, umartwienia i czystości.” Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery na drzwiach naszych domów i zadbajmy, żeby to była kreda poświęcona i przyniesiona z Kościoła, a nie pożyczona od sąsiada.