Zawierzenie – odnowienie zawierzenia

Dziś 28 kwietnia – dzień w którym możemy rozpocząć 33 dniowy okres przygotowań do zawierzenia (lub odnowienia zawierzenia) się Jezusowi przez ręce Maryi. Zakończenie tego okresu przypada na dzień 31 maja w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.