Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Matka Boża Pielgrzymująca co miesiąc odwiedza ponad 130 rodzin w naszej parafii. Pamiętajmy jednak, że Maryja czeka na kolejne rodziny, które pragną Ją przyjmować z miłością pod swój dach. Listy trzynastu kręgów są wciąż otwarte i czekają na twoją rodzinę.

„O Pani moja i Matko moja!
Tobie ofiaruje się całkowicie
i na znak mojego oddania
Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie , o dobra Matko należę, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojego dobra i Twojej własności. Amen”
(aktualna wersja modlitwy)