Narodzenie Pańskie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowia, wiary, nadziei i miłości. Niech Dzieciątko Jezus narodzi się przede wszystkim w Waszych sercach i tam właśnie zamieszka. Niech wam błogosławi i przynosi radość wielką oraz prowadzi drogą do NIEBA.

GODZINA ŁASKI

Drodzy parafianie,

zbliża się Godzina Łaski – która przypada 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy więc wszystkich  na Mszę św. o godz. 12 w trakcie której kazanie zostanie zastąpione modlitwą i odbędzie się błogosławieństwo Lourdzkie.

W ten dzień szczególnie módlmy się w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników, a szczególnie kapłanów, którzy porzucili swój stan. Takie jest bowiem przesłanie, więcej, wręcz polecenie Maryi.

 To właśnie  8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja objawiła się włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli i powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?

  • Jeśli to możliwe, módl się w kościele, np. w miejscach wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, od 12–13.
  • Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników.
  • Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to o nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle.
  • Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników!
  • Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby.
  • Dziel się tą informacją oraz przesłaniem Maryi!

Na całym świecie znane są wizerunki Maryi z trzema różami (białą, czerwoną i złotą) na piersiach. Jest to właśnie przedstawienie pochodzące z Montichiari, gdzie Maryja nazywana jest Różą Duchowną (to jedno z określeń znanych z litanii loretańskiej). Róże symbolizują modlitwę, pokutę i pokorę, do których wzywała Maryja.

ADWENT

W niedzielę 1 grudnia rozpoczął się Adwent,  który obejmuje cztery niedziele. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia nasze spojrzenie jest skierowywane na powtórne przyjście Chrystusa i przygotowanie do spotkania z nim jako Sędzią. Druga część Adwentu zaczyna się od 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego czyli jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci z lampionami do uczestnictwa w roratach czyli Mszach św. ku czci Matki Bożej, które odbywają się od poniedziałku do piątku.

 W naszej parafii w tym roku  przeżywamy  Adwent wspólnie ze św. Janem Pawłem II, który mówił : “Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca», który swoją krwią przypieczętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny okres liturgiczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej pełnym miłości oczekiwaniem; czujności wyrażającej się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy. Z takimi uczuciami wspólnota chrześcijańska wchodzi w czas Adwentu, zachowując duchową czujność, aby lepiej przyswoić sobie przesłanie słowa Bożego”.

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej

Modlitwa oddania się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej

O Pani moja i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra . Amen

W dniu 3 listopada 2019 roku rozpoczęła się w naszej parafii uroczysta peregrynacja sześciu ikon Matki Bożej Pielgrzymującej.  Kolejne cztery ikony zaczęły peregrynację w dniu 17 listopada. Po niespełna miesięcznej obecności Matki Bożej oczekujemy na kolejne ikony, których peregrynacja rozpocznie się w trzecią niedzielę Adwentu.  Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi,  że  rodziny w naszej parafii są otwarte na przyjmowanie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Dziękując naszej ukochanej  MAMIE, że pielgrzymuje w naszej parafii  pragniemy poinformować,  że kręgi są wciąż otwarte, można nadal się zgłaszać do opiekunów  i zapisać na listę .

Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu czeka na Twoje ZAPROSZENIE!

LISTOPAD – miesiąc zadumy

Miesiąc LISTOPAD jest miesiącem szczególnej zadumy nad naszym życiem, przemijaniem i czekającą nas wiecznością. Jest również dla nas katolików miesiącem modlitwy w intencji wszystkich zmarłych.

Święty Jan Paweł II mówił, że” modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. […] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam , byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu, na ziemi”.

Skorzystajmy więc z łaski jaką obdarza nas kościół dając nam możliwości  modlitwy – wypominek.

Pamiętajmy również, że w dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny można zyskać odpust za zmarłych. Wierni, którzy w tych dniach nawiedzą kościół lub kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów można uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w ciągu roku cząstkowy.

Św. Monika umierając powiedziała do swoich Synów: „To nie ważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim”.

„Polska pod Krzyżem”

W dniu 14 września 2019 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego będziemy się łączyć z ogólnopolską akcją pn. „Polska pod Krzyżem”.

Zapraszamy naszych parafian do wspólnej modlitwy.

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 20.00,  następnie procesja pod Krzyż przy kościele i nabożeństwo.

Nie bądźmy obojętni na wezwanie, zacznijmy walczyć o nas samych i o nasz Kościół – modlitwą, bo przecież to jest największa siła nas Chrześcijan.

 https://www.polskapodkrzyzem.pl/#o-wydarzeniu