LISTOPAD – miesiąc zadumy

Miesiąc LISTOPAD jest miesiącem szczególnej zadumy nad naszym życiem, przemijaniem i czekającą nas wiecznością. Jest również dla nas katolików miesiącem modlitwy w intencji wszystkich zmarłych.

Święty Jan Paweł II mówił, że” modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. […] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam , byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu, na ziemi”.

Skorzystajmy więc z łaski jaką obdarza nas kościół dając nam możliwości  modlitwy – wypominek.

Pamiętajmy również, że w dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny można zyskać odpust za zmarłych. Wierni, którzy w tych dniach nawiedzą kościół lub kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów można uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w ciągu roku cząstkowy.

Św. Monika umierając powiedziała do swoich Synów: „To nie ważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim”.

„Polska pod Krzyżem”

W dniu 14 września 2019 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego będziemy się łączyć z ogólnopolską akcją pn. „Polska pod Krzyżem”.

Zapraszamy naszych parafian do wspólnej modlitwy.

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 20.00,  następnie procesja pod Krzyż przy kościele i nabożeństwo.

Nie bądźmy obojętni na wezwanie, zacznijmy walczyć o nas samych i o nasz Kościół – modlitwą, bo przecież to jest największa siła nas Chrześcijan.

 https://www.polskapodkrzyzem.pl/#o-wydarzeniu