Wielki Czwartek – 14 kwietnia

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i początek Triduum Paschalnego.

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18:00. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji, zwanego „ciemnicą”.
Adoracja Pana Jezusa w „ciemnicy” odbywać się będzie w następującym porządku:
19:00 – 20:00 – Podole Małe, Borzęcinko i Brzeziniec, Boguszyce
20:00 – 21:00 – Dobieszewo, Leśnia, Jamrzyno, Dobieszewko,
21:00 – 22:00 – Żarkowo, Dobra, Dobrzec, Kolonia Dobra, Starnice,
22:00 – 23:00 – Borzęcino, Troszki, Łabiszewo, Warblewo, Warblewko
23:00 – 24:00 – GODZINA ŚWIĘTA – dla chętnych