I sobota miesiąca czerwca

Pierwsza sobota miesiąca 3 – go czerwca o godz.:
18:00 – Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie
18:45 – Msza święta wynagradzająca NMP